W dniu 24 października 2018roku, zostało zawarte porozumienie o współpracy w obszarze

TECHNIKI KOMINOWEJ, KOMINKOWEJ I ZDUSKIEJ

promowania bezpiecznych rozwiązań i szkolenia,

pomiędzy:Stowarzyszeniem Kominy Polskie  i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Kominki Polskie”.

 

Stowarzyszenie Kominy Polskie reprezentowali:

Prezes Zarządu Piotr Cembala

Członek Zarządu Roman Nowak

dr. Rudolf Kania- European Chimney Association

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki Polskie” reprezentowali:

Prezes Zarządu Paweł Węgrzyn

V-ce Prezes Zarządu Damian Gawron