IV KONFERENCJA NAUKOWO- TECHNICZNA             22 marca 2019r.

„Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym. Czyste powietrze – aktualne wyzwania.”

 

Konferencja odbywa się pod patronatem: Ministra Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości

i Technologii oraz Polskiej Izby Ekologii. W trakcie konferencji poruszone zostały tematy dotyczące: · Ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz połączonych z nią Rozporządzeń, w tym Rozporządzenia ME w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, · zmian wprowadzonych w Rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, · zwiększaniu roli kominiarzy w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza – projekt „ZONE”, czy · nowości, takich jak kontrole jakości spalin za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (dronów). W trakcie konferencji odbył się panel dyskusyjny „Ogólnopolskie i lokalne akty prawne dotyczące spalania paliw stałych w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego oraz realizowane projekty 2018/2019 – teoria i praktyka” z udziałem przedstawicieli: władz administracyjnych i samorządowych producentów i sprzedawców kotłów c.o. producentów i sprzedawców polskiego węgla branży kominiarskiej niezależnych ekspertów firm oraz organizacji wspierających Działania na rzecz Ograniczenia Niskiej Emisji.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki Polskie” podczas konferencji reprezentowali Prezes Zarządu Paweł Węgrzyn i Członek Zarządu Mariusz Godzic.