Serdecznie zapraszamy na XIX Walny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy w dniu 31 maja 2019r,
który odbędzie się w Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowym Energetyk w Nałęczowie,
a w godzinach wieczornych wspólnie ze „Światem Kominków” zapraszamy na Uroczystą
Galę Płomień Roku 2018.

 

Prosimy wszystkich kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia i do Prezydium Zarządu
o przesyłanie swoich kandydatur wraz z programem wyborczym na adres biura Stowarzyszenia:
stowarzyszenie@kominkipolskie.com.pl do dnia 15 kwietnia 2019r.

 

Po obradach XIX Walnego Zjazdu w godzinach popołudniowych planowana jest wycieczka integracyjna oraz Panel Producentów a wieczorem wspólnie ze „Światem Kominków” zapraszamy na  Uroczystą

Galę Płomień Roku 2018, podczas której zostanie wręczona także nagroda Płomień Roku dla członka OSKP w kategorii Realizacja Roku linia producencka.