1. Wojciech Dymnicki
2. Witold Hawajski
3. Aleksander Kmiecik
4. Marian Kornak
5. Bogdan Madziewicz
6. Henryk Marzec
7. Manfred Rokossa
8. Jagoda Semków
9. Janusz Soiński
10. Weronika Wojnowska